Analýza

Vitamíny

Vitamín A 1400 – 1600 μg/100 g
Vitamín B1 Thiamin 600 – 700 μg/100 g
Vitamín B2 Riboflavin 2500 – 3500 μg/100 g
Vitamín B6 Pyridoxin 150 – 200μg/100 g
Vitamín B 12 Cobalamin 0,5 – 0,8μg/100g
Kyselina listová 60 – 70 μg/100 g
Vitamin C 3100 – 3300 μg/100 g
Vitamín D 3 Cholecalciferol 3,1 – 3,5 μg/100 g
Vitamín E Tocopherol 300 – 350 μg/100 g
Koenzím Q10 50 – 80 μg/100 g

Minerály

Sodík 17 mg/g
Draslík 3,45 mg/g
Vápnik 5,5 mg/g
Magnézium 2 mg/g
Železo 0,003 mg/g
Meď 0,0007 mg/g
Zinok 0,0006 mg/g
Chróm 0,0002 mg/g
Kyselina fosforečná 6 mg/g
Selén 0,00004 mg/g

Organické molekuly

Kreatinin 9,2mg/g
Kreain 2 mg/g
Laktoferin 9,2 mg/g
Transferin 5,1 mg/g

Voľné aminokyseliny

Alanin 8,0 – 9,0 mg/100 ml
Arginin 7,0 – 8,0 mg/100 ml
Kyselina asparaginová 3,0 – 4,0 mg/100 ml
β-Alanine 0,2 – 0,5 mg/100 ml
Kyselina β -amino-máselná 1,2 – 1,5 mg/100 ml
Citrulin 1,2 – 1,6 mg/100 ml
Cystin 0,2 – 0,4 mg/100 ml
Glutamin 9,0 – 10,0 mg/100 ml
Kyselina glutamová 40 – 55 mg/100 ml
Glycin 6,0 – 7,0 mg/100 ml
Histidin 1,5 – 2,5 mg/100 ml
Izoleucin 6,0 – 7,0 mg/100 ml
Leucin 12 – 13 mg/100 ml
Lysin 10 – 11 mg/100ml

Methionin 1,2 – 1,8 mg/100 ml
Ornithin 0,6 – 1,1 mg/100 ml
Fenylalanin 6,5 – 7 mg/100 ml
Fosphoretanolamin 30 – 45 mg/100 ml
Fosphorserin 10 – 15 mg/100 ml
Prolin 7 – 12 mg/100 ml
Serin 5 – 8 mg/100 ml
Taurin 120 – 240 mg/100 ml
Threonin 3,5 – 5,0 mg/100 ml
Tryptofan 8 – 12 mg/100 ml
Tyrosin 3,5 – 5,5 mg/100 ml
Valin 12 – 16 mg/100 ml

Immunoglobulíny

IgG 40 – 60g/100 g
IgA 5,7 – 7,0 g/100 g
IgM 7,0 – 9,0 g/100 g

Prirodzené rastové faktory

IGF – 1 200– 300 μg/100g
IGF-2 15 – 25μg/100g
TGF-ß 7,0 – 10,0 μg/100g
DHEAS 0,2 μg/ml
GH <0,1 μg/ml
IGFBP-3 <0,1 μg/ml
Cortisol 8,5 μg/ml
LH <0,1 mU/ml
FSH <0,1 mU/ml
Prolactin 0,2 ng/ml
Testosteron 1,68 ng/ml
Estradiol 98,9 pg/ml
Progesteron 0,9 ng/ml
FT 3 11,5 pg/ml
FT 4 0,4 pg/ml
TSH < 0,1 mU/L
Calcitonin 7,9 pg/ml
PTH < 0,1 pg/ml
Insulin 99,1 mU/L
Osteocalcin 35,1 ng/ml

Enzýmy

Telomerase +vé aktivity OK (sú aktívne)

Údaje sa vzťahujú na jednu šaržu, pretože surovina je premenlivá
a každá šarža má rôzne výsledky.