Obchodné podmienky

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka.
Dodávateľ potvrdí objednávku telefonicky alebo e-mailom a oznámi termín dodania, resp. kedy bude tovar k dispozícii.
Doprava je zabezpečená prostredníctvom pošty na dobierku.
Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený.
Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
Spolu s tovarom je odberateľovi dodaný doklad o zaplatení.
Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru, alebo jeho poškodenie zavinené poštou.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny.
Odberateľ súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 16,60 € – 500,- Sk

a) v prípade potvrdenia objednávky a vyexpedovania tovaru,
b) keď tovar neprevezme v definovanom termíne
od zásielkovej služby alebo od tretej strany.

Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do 1 hodiny od telefonického potvrdenia objednávky.
Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov.
Zrušenie objednávky oznámi odberateľ telefonicky na číslo 0905 259046.
Každá objednávka pomocou internetového obchodu môže byť overená telefonicky.
Bez možnosti telefonického overenia nebude objednávka uskutočnená, preto prosím v objednávke uvádzajte vždy platné telefónne číslo, ďakujeme.
Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť.
Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny:
Zásielku je treba odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru.
Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
U vrátenej zásielky musí byť priložená kópia dokladu o zaplatení, príp. faktúra (dodací list).
Vrátené sú iba peniaze za tovar, nie za poštovné. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou alebo ľubovoľnou prepravnou službou.
Odporúčame Vám tovar poistiť.
Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude zásielka prijatá.
Záruka sa nevzťahuje na:

a) závady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením