Osobné údaje

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.biocolostrum.sk sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.biocolostrum.sk.
Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.