Imunita

Imunita je odolnosť živého organizmu voči pôvodcovi choroby, jedu alebo vôbec určitej látke. Imunita môže byť vrodená alebo ziskaná. Aby sa naše telo dokázalo brániť pred  nebezpečnými pôvodcami chorôb, vyvinulo si obranný systém – imunitný systém (IS), ktorý je mimoriadne zložitý. Vývojom tento systém nadobudol širokú škálu mechanizmov na rozpoznávanie cudzorodých a nežiaducich látok v tele a zároveň ich zbavovanie sa a vypudenie z tela. Zároveň vznikol rovnako dôležitý kontrolný mechanizmus, vďaka ktorému sa imunitný systém aktivuje len vtedy, keď je to nevyhnutné a na taký dlhý čas, aký je potrebný na to , aby pôvodca neohrozoval zdravie. 

Čím si oslabujeme imunitný systém?

  • každá prekonaná infekcia znižuje prirodzenú odolnosť organizmu
  • znečistené životné prostredie toxickými látkami
  • opakovaný či dlhodobý stres
  • negatívne emócie
  • nesprávna výživa a životospráva
  • nedostatok spánku
  • užívanie nadmerného množstva omamných látok ( alkohol, cigarety, drogy)
  • nadmerné užívanie antibiotík a iných liekov
  • rôzne druhy žiarenia