História

Colostrum existuje odvtedy, odkedy existuje ľudstvo.

Ak si myslíme, že geniálne vlastnosti colostra boli objavené len nedávno, veľmi sa mýlime.

O existencii colostra a jeho blahodárnych účinkoch na ľudský organizmus vedeli už starí inkovia, egypťania, gréci, germánski a keltskí druidovia, ktorí vyrábali čarovný nápoj obsahujúci colostrum. Tento nápoj podávali svojim veľkým bojovníkom pred veľkými bitkami.
Ľudia v minulosti považovali colostrum za dar od bohov. Uchovávali ho vo vzácnych nádobách a užívali ho iba panovníci a významní ľudia, aby sa dožili vysokého veku v zdraví. Hovoria nám o tom archeologické nálezy, fresky na stenách chrámov a staré príbehy.

Okolo roku 1803 Dr. Hufeland , ktorý bol osobným lekárom Goetheho spoznal blahodárne úšinky colostra na ľudský organizmus a pri svojich experimentoch konštatoval, že vynikajúco pôsobí na podporu imunitného systému.

V 20-30 rokoch 20 storočia sa dostali do popredia medicínsko-farmakologické objavy vo svete a potlačili všetko prírodné do úzadia. Veľký „boom“ prežíval penicilín a kortizón.

V súčasnosti zažíva veľký návrat prírodné liečiteľstvo, zdravá výživa a samozrejme colostrum.

V r. 1955 v Amerike vyšla štúdia o účinkoch colostra ako doplnku stravy pre ľudí s reumatickou artritídou. Colostrum tak začalo získavať späť pozornosť lekárov.

Už desaťročia sa snažia vedci vyvinúť náhradu colostra, ale zatiaľ sa im to nepodarilo. Žiaden ľudský mozog nedokázal vytvoriť takú geniálnu zlúčeninu cenných látok  akou  je colostrum .