Prešovský kraj

Lekáreň Vinbarg s.r.o. J. Grešáka 10 Bardejov
Lekáreň ALBA SNP-motorest Snina
Lekáreň FIDA Hviezdoslavova 460/27 Spišská Nová Ves
Lekáreň BONUS s.r.o. Námestie SNP 2258/2 Spišská Nová Ves
Lekáreň Cyprián SNP 151 Spišská Stará Ves
Lekáreň Tilia Centrálna 2 Svidník
Lekáreň SUNPHARMA 6 Moyzesova 4067/3 Poprad

Lekáreň Amuletum, Sabinovská 15, Prešov

Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14 Svit

Lekáreň Alchemilka, Školská 654, Vranov nad Topľou

Lekáreň Viva, Mierová 94, Stará Ľubovňa

Lekáreň Pri Kaštiely, Mierová 33/1 Humenné

Lekáreň Harmónia, 1. mája 2015, Humenné

Lekáreň Schneider, Námestie Legionárov 1, Prešov